Көрәшчеләр гимны

Вил Усманов көе

Ерак тарихтан килә даннары,
Дастаннарда яши алыплары.
Илгә килгәндә дошман яулары,
Билен бирмәде татар уллары.

К у ш ы м т а:
Ал биленнән, күтәреп сал,
Без татарның асыл егетләре.
Мәйдан тотабыз, бирми билләрне,
Татарлар даны урый илләрне.

Батырлар килә, батырлар китә,
Алмашка килә лаеклы дәвам.
Тынмасын җырлар, гөрләсен мәйдан,
Көч-гайрәт иңгән безгә Ходайдан.

К у ш ы м т а:
Ал сөлгеңне, сал биленә,
Без көрәшчеләр – татар иленнән.
Сездәй егетләр әле булганда,
Батырлар бетмәс туган җиремдә.

Кайсы яктан дип сорасаң әгәр,
Без бит Казаннан, Татарстаннан.
Бабамнардан күчкән бу җегәр.
Батырлар килә, бирегез мәйдан,