Бирнә сандыгы

Альфред Якшимбетов көе

Әнкәем бәгырем, сөйләче миңа
Яшел сандыкта яткан сереңне.
Һаман яратып алып киясең
Алсу күлмәгең, зәңгәр шәлеңне.

К у ш ы м т а:
Бирнә сандыгы – яшьлек ядкаре
Саклыймы әллә сөю хисләрен?
Еллар чәчеңә чаллар сипсә дә.
Хәтердән китми тәүге ярату,
Онтылмый икән яшьлек ядкаре.

Зәңгәр шәлеңә төренеп язын,
Әллә яшьлегең кире кайтамы?
Тәүге мәхәббәт, беренче ярың
Аккошлар булып очып кайтамы?

К у ш ы м т а.

Зәңгәр томанда калса да янып,
Тәүге ярату икән мәңгелек.
Яратып яшик, сөелеп яшик,
Сөю мәңгелек, сөю мәңгелек.

К у ш ы м т а.