Дуслар кирәк

Яхшы атлар кирәк, яхшы атлар,
Авыр юлларны ла үтәргә.
Дуслар кирәк, ышанычлы дуслар,
Язмыш сынауларын кичәргә.

Дуслар кирәк, якын дуслар кирәк,
Авырлыклар килсә, бигрәк тә.
Иңен куеп, сине юатырдай,
Якын дуслар була сирәк лә.

Яхшы атлар кирәк, якын дуслар,
Тормыш юлын бергә үтәргә.
Дуска кирәк булса әгәр гомер,
Мин әзермен сабыр итәргә.