Язмыш йөртә безне кыл өстеннән

Альфред Якшимбетов көе

Язмыш йөртә безне кыл өстеннән…
Тулы була бәхет касәсе.
Шатлыклары белән сөендерә,
Көтмәгәндә килә хәсрәте.

К у ш ы м т а:
Язмыш дигән гомер корабымның
Җилкәннәрен, Тәңрем, каерма.
Сынауларың алда булса булсын,
Якыннардан, зинһар, аерма.

Язмыш йөртә безне кыл өстеннән…
Көч табарга кирәк сынмаска.
Дөнья көтүләре җиңел түгел,
Якыннарың янда булмаса.

К у ш ы м т а.

Язмыш йөртә безне кыл өстеннән…
Кыл тартыла кайчак чамасыз.
Юлларымда кайчак туктап калам,
Хәлем бетеп, торам чарасыз.

К у ш ы м т а.

Язмыш йөртә безне кыл өстеннән…
Кыл өзелә, булсаң сабырсыз.
Тик бер теләк йөртә барыбызны,
Егылмаска иде вакытсыз.

К у ш ы м т а.