Мин бәхетле, иркәм

Мин бәхетле, иркәм
Язмышларга язган үзе килә,
Үзе килә, җиткәч сәгате.
Шатлыгы да килә, кайгысы да,
Читтә йөрми авыр хәсрәте.

К у ш ы м т а:
Язмышларга язган минутларның
Төрле чагы була, түз генә!
Язмышларны ләкин узып булмый,
Елата да кайчак көлдерә.

Тормышның без төрле чагын күрдек,
Кайгыларын кичтек бергәләп.
Бәхет тулы назлы иртәләрне
Каршыладык икәү бергәләп.

К у ш ы м т а.

Язмышларга язган сынауларны
Бергә җиңеп таптык бәхетне.
Син янымда булсаң бу дөньяда,
Мин бәхетле, иркәм, бәхетле.

К у ш ы м т а.