Җанга җылы кирәк

Байлык диеп яна күпме җаннар,
Дошман була якын туганнар.
Әрсезләре йөри дөнья иңләп,
Онытыла нигә якыннар?

К у ш ы м т а:
Югалткачтын бары аңлыйбыз шул,
Бер җылы сүз җитми кайчакта.
Җанга җылы кирәк, җанга җылы кирәк,
Бер җылы сүз җитә кайчакта,
Бер җылы сүз җитми кайчакта.

Дан артыннан куып сүнә җаннар,
Дан табыла, китә якыннар.
Якыннарны бары югалткачтын
Килә икән, килә акыллар.

К у ш ы м т а.

Байлык килә, үтә гомерләр,
Кире кайтмый ләкин якыннар.
Җанга якын ярны, туганнарны
Алыштырмый икән алтыннар.

К у ш ы м т а.