Гафу итә белик

Гафу итә белик, ишетсәк тә
Күңелләргә тигән сүзләрне!
Гайбәтләрдән өстен кала белик,
Дуслар әйтмәс авыр сүзләрне.

Гафу итә белик якыннарны,
Җанга салсалар да сагышлар…
Гафу итә белик ялгышларны,
Күкләрдә бит языла язмышлар…

К у ш ы м т а:
Гафу итә белик, кайчакларда
Килмәсә дә бер сүз дәшәсе…
Дөнья матур, якты дөньяларда
Яшисе дә әле яшисе.

Гафу итә белик дошманны да,
Яман эшен, бәлки, төшенер…
Тәкъдир йөртә адәм балаларын,
Кылган гамәл язмыш эшедер…

Гафу итә белик, гомер кыска,
Бер яз белән бер көз арасы…
Гафу итә белик, гомер юлдан
Беркем белми күпме барасын…

К у ш ы м т а.