Их, урман буйлары

Җырларым сыймый залларга,
Чыгамын болыннарга.
Урманнарда йөрим җырлап, (2)
Өзелеп сагынганда.

К у ш ы м т а:
Их, урман буйлары,
Борылмалы юллары.
Кайтып киләм, авылым, сиңа,
Түзәрлегем калмады.

Имәннәрдән көч алам да
Сарылам каеныңа.
Туган җирдә бер күрешик, (2)
Табыйк ла җаен гына.

К у ш ы м т а.

Болыннарда бер җырласам,
Кушылып тургаена.
Дөнья зарлары онтыла (2)
Әрәмә буйларында.

К у ш ы м т а.