Мин бәхетле, әгәр…

Китә җаннар, кала җирдә җырлар,
Бәгырьләрдән чыккан көй-моңнар.
Онытыла ханнар, солтаннары,
Онытылмый затлы угыллар!

Кала җирдә кылган изге эшләр,
Хәтерләрдә данлы исемнәр.
Игелекләр кылыйк яшәгәндә,
Әйбәт кеше иде, дисеннәр.

Язлар килер ел да туган җиргә,
Гөлләр үсәр, җилләр исәрләр.
Мин бәхетле, әгәр, үзеннән соң
Җыры калды җирдә, дисәләр,
Изге эше калды, дисәләр.