Синнән булмагач

Нидер җитми минем күңелемә,
Сары сагыш сарган җаныма.
Әллә инде белеп, әллә үзең белми,
Нигә салдың газап утына.

К у ш ы м т а:
Синнән башка, иркәм, синнән башка,
Мин адашкан ялгыз юлчыдай.
Назлы сүзең белән, җанга өмет салып,
Күзләремә карап бер елмай.

Син булмагач, нидер җитми миңа,
Бөтен дөнья җансыз күренә.
Яннарымда, иркәм, әгәр син булмасаң,
Ялгызлыктан бәхтем кителә.

К у ш ы м т а.

Син җитмисең минем күңелемә,
Башка берәү миңа кирәкми.
Синнән башка, иркәм, минем йөрәгемә
Сөю утын беркем үрләтми!

К у ш ы м т а.