Тәүбә итмим

Тәүбә итмим кылган гөнаһларга,
Без генәме гөнаһ кичергән?
Мин генәме татлы сөюләрдән
Бу дөньяда шашып исергән?!

К у ш ы м т а:
Яратмыйча кичеп буламы соң
Бәхет белән гөнаһ арасын?
Гөнаһланмый яшим дисә берәү,
Яратмыйча яшәп карасын.

Тәүбә итмим кылган гөнаһларга,
Сөеп яшәү гөнаһ буламы?
Сөю назы көткән ялгызаклар
Мәхәббәттә гөнаһ кыламы?

К у ш ы м т а.

Тәүбә итмим кылган гөнаһларга,
Кичерегез, ялгыз калганнар,
Яшьлегендә тәүге мәхәббәттән,
Сөюләрдән дөрләп янганнар.

К у ш ы м т а.

Яратмыйча кичеп буламы соң
Бәхет белән гөнаһ арасын?
Гөнаһланмый яшим дисә берәү,
Яратмыйча яшәп карасын.

К у ш ы м т а.