Талчыбык

Матчадагы гади тал чыбыгы
Оныттыра иде һәммәсен…
Яман уйлар керсә күңелеңә,
Кыерсытсаң әгәр яшьтәшең…

Сәлам бирми китсәң өлкәннәргә,
Бозсаң әгәр әбкәй догасын.
Тыңламасаң әгәр әнкәй сүзен,
Йомшак җирең генә чыдасын…

К у ш ы м т а:
Мәшәкатьләр басса иңнәремне,
Дөньялыктан китсәм талчыгып
Балачакта безгә акыл биргән
Күз алдыма килә талчыбык.

Мәйданнарда билне бирмәдек без,
Чит-ятлардан куркып тормадык.
Онытмадык ләкин әдәпне без,
Иман сатып, батыр булмадык.

Яши-яши генә төшенәсең
Гамәлләрен фани дөньяның.
Гел кисәтеп тора ялгышмаска
Тал чыбыгы сабый чакларның.

К у ш ы м т а.