Юлдаш булмас ярың белән юлга чыкма

Ярым итеп сине сайласам да,
Юлларыбыз безнең аерылды.
Бергә булу безгә язмаган шул,
Сөю канатлары каерылды.

К у ш ы м т а:
Юлдаш булмас ярың белән юлга чыкма,
Кыска була бәхет арасы.
Юлдаш булмас ярлар кавышалмый,
Ачы була бары ярасы.

Бәхет тоеп үткән елларымның
Кыска булган икән арасы.
Хаталарны бүген төзәтергә
Таба алмый йөрим чарасыз.

К у ш ы м т а.

Сөю эзләп чыккан гомер юлы
Әлләме соң булган догасыз?
Белмәдем шул, алдан сизмәдем шул
Гомер юлын ялгыз узасын.

К у ш ы м т а.