Бөгелмә көе

Бөгелмәдән Карабашка
Ерак түгел арасы.
Хәтеремнән чыкмый һич тә
Кашларыңның карасы.

К у ш ы м т а:
Әй Бөгелмә, Бөгелмә,
Юлларың гел үр менә.
Бөгелмәне онталмассың,
Бу якны бер күр генә.

Бөгелмә кызы бөгелә,
Нечкә биле – тал кебек.
Бер суырып үпкән идем,
Иреннәре бал кебек.

К у ш ы м т а.

Бөгелмәгә барам әле,
Карабаш үрләренә.
Бөгелмәнең бер гүзәле
Керде күңелләремә.

К у ш ы м т а.