Башка берәү яндыралмас

Ялгызлыктан җаным көйрәгәндә,
Кочагыңа алып яраттың.
Дөнья матур диеп, зәңгәр күктән
Йолдызларны миңа санаттың.

Төнге күктә йолдыз атылганда
Юк иде лә яман уйларым.
Ходай миңа язган насыйп парым
Син генә бит диеп уйладым.

Нигә, иркәм, татлы, матур хисләр
Йолдыз кебек янып сүнделәр.
Сөю көтеп җаным әрнегәндә,
Кочагына алыр соң кемнәр?

Җанга кабат җылы эзләп йөрим,
Йолдызларны саныйм ялгызым.
Башка берәү, ахры, яндыралмас,
Син җанымда калган йолдызым.