Әй, бу күзләр

Күп илләр гиздем, чибәрләр күрдем,
Синдәй сылу юктыр дөньяда.
Зәңгәр күкләр төсле фирүзәдәй
Синең күзләр серле елмая.

К у ш ы м т а:

Әй бу күзләр, серле зәңгәр күзләр
Үзәгемне өзә соң нигә?
Әй бу күзләр, сөю тулы күзләр,
Очрадыгыз миңа соң нигә?

Фәрештәдәй атлап килүләрең,
Буй-сыннарың сылу каендай.
Зәңгәр күзләр гүя очкын сибә
Җаннарымны өтә ялкындай.

К у ш ы м т а.

Каф таулары кичәргә дә әзер,
Назлы сүзең әгәр ишетсәм.
Эзләреңә гөлләр түшәр идем,
Мин синеке, диеп бер дәшсәң.

К у ш ы м т а.