Мәхәббәт яңарыр шикелле

Тын гына яшәгән җаныма
Яшендәй атылып кердең син.
Сөюдән яндырып йөрәкне,
Утларга салып ник киттең син?

К у ш ы м т а:
Көннәрем әйләнде төннәргә,
Төннәрем йокысыз көн кебек.
Нишләттең син мине, нишләттең?
Сагыштан суламын гөл кебек.

Бергәләп янарлык булмагач,
Нигә соң әйттең син сөям дип?
Мәхәббәт утында янудан
Йөрәгем көлләргә калды бит.

К у ш ы м т а.

Көзләрем сагышлы булса да,
Кайтырсың шикелле язларын.
Яратам дип сөеп карасаң,
Иркәләр җанымны назларың.

К у ш ы м т а.