Әнкәйләрне беркем алыштырмый

Югалтулар аша төшенәбез
Мәгънәсенә фани дөньяның.
Югалтканны ләкин табып булмый,
Кыйммәтләрен гомер-дәрьяның.

К у ш ы м т а:
Әнкәйләрне һичкем алыштырмый,
Сөйгән яр да, якын туган да.
Әнкәйләрнең күңелен аңлыйбыз шул,
Ятим булып бары калганда.

Алыштырмый беркем әнкәйләрне,
Өлкән дуслар, зирәк апалар.
Киңәшләре газиз әнкәйләрнең
Гомер буе озата баралар.

К у ш ы м т а.

Югалтулар аша акыл җыеп,
Узып барам гомер юлыннан.
Тормыш биргән олы дәресне
Калдырасы килә улыма.

К у ш ы м т а.