Янмас идем, бәлки

Җил сүндерә өмет чаткыларын,
Сүнеп бара сөю учакта.
Гайбәтләрдән әгәр өстен булсаң,
Янмас идем мин дә бу чаклы.

К у ш ы м т а:
Дөрли-дөрли янган мәхәббәтнең
Очкыннары очты җилләргә.
Җилгә очты биргән вәгъдәләрең,
Хәсрәтемне сөйлим кемнәргә?

Ачы гайбәт керде арабызга,
Җаннарымны минем өшетеп.
«Башка берәү аның кочагында»
Дигән сүзне ник соң ишеттем?

К у ш ы м т а.

Ишетмәсәм әгәр бу сүзләрне,
Янмас идем, бәлки, бу кадәр.
Күзләремнән тама ачы яшем,
Йөрәгемне өзә бу хәбәр.

К у ш ы м т а.