Яраларны вакыт дәваламый

Аерым яшәү якынайта, диләр,
Суынганда хисләр җаннарда.
Яшьлегемә кире кайтыр идем,
Күрешүләр булса яңадан.

К у ш ы м т а:
Яраларны вакыт дәвалый, дип
Әйтсәләр дә, ләкин ышанмыйм.
Яраларым бары тирәнәя,
Сагышлардан ничек бушаныйм?

Еллар үткән саен ерагая,
Салкыная бара аралар.
Йөрәгемә салган яраларың
Тирәнәя генә баралар.

К у ш ы м т а.

Яраларны вакыт дәваламый,
Хәтер генә барлый узганны.
Яшьлегемдә калган эзебезне
Күмеп киткән еллар тузаны.

К у ш ы м т а.