Гөлгенәм – бер генәм

Күңелем гөлләрен
Сакладым сиңа дип.
Син татлы хыялым,
Сөюне какма тик.

К у ш ы м т а:
Гөлгенәм, Гөлгенәм,
Син җирдә бергенәм.
Бәхетем син, диеп,
Яныма кил генә.

Йөрәгем хисләрен
Тоярсың үзең дә.
Син мине аңларсың,
Карасаң күземә.

К у ш ы м т а.

Без ике пар йөрәк
Кушылыйк бергәләп.
Бәхетем гөлләрен
Үстерик бергәләп.

К у ш ы м т а.