Хыялдагы берәүгә

Язлар үтә, көзләр җитә,
Көтәмен бәхетемне.
Кайсы егет биләр икән
Мәхәббәт тәхетемне?

Сайланып йөргән булам,
Сыйланып кунак булып.
Берсен дә һаман яратмыйм,
Утызым килә тулып.

Әнкәй әйтә: «Болай йөрсәң,
Ялгызың калырсың, – ди. –
Карт кыз булып япа-ялгыз
Утырып калырсың», – ди.

Җәйләр үтә, көзләр җитә,
Көтәмен бәхетемне.
Хыялда йөргән берәүгә
Саклыймын тәхетемне.