Әй, йөрәгем ярасы

Күзләреңнең карасы,
Сихри кашың арасы.
Керфегеңә килә минем
Сөю булып тамасы.

К у ш ы м т а:
Әй, күзләрең карасы,
Салдың йөрәк ярасы.
Җанымдагы яраларга
Каян дәва табасы?

Йөрәгемне яраладың,
Кайдан табыйм дәвасын?
Кичәр идем Каф тауларын,
Анда булса җанашым.

К у ш ы м т а.

Толымнарыңа уралып
Адашыр идем кабат.
Күрешүләр насыйп булса,
Аңлашыр идем кабат.

К у ш ы м т а.