Әй, шаян чакларым

Еракта инде кызларның
Үрелгән толымнары,
Болында куыш уйнаган
Балачак колыннары.

К у ш ы м т а:
Әй, егет чакларым,
Гомернең шәп чаклары.
Бүген ярый сыендыра
Хатынның кочаклары.

Егет чакта болыннарда
Кабызган учакларым.
Истә генә тәүге ярның,
Әй, кайнар кочаклары.

К у ш ы м т а.

Очкын булып күккә очкан
Гомернең шәп чаклары.
Сизми калдым, үтеп киткән
Шаян егет чакларым.

К у ш ы м т а.