Килмә син

Күбәләк шикелле
Күп йөрдең шаяртып.
Чәчкәдән чәчкәгә
Мәхәббәт таратып.

К у ш ы м т а:
Яратам, димә син!
Җаныма кермә син!
Вакытлы яр булсаң,
Яныма килмә син!

Күпме җан сызлана
Минутлык хисләрдән.
Ачы яшьләр тама
Гаепсез күзләрдән.

К у ш ы м т а.

Мине дә бәхетсез
Итәргә уйлама!
Йөрәк хисем белән
Син минем уйнама!

К у ш ы м т а.