Нишләр идем мин?

Тәкъдиремнән мин канәгать,
Төрле чаклары булды.
Ялгышканда Ходай үзе
Туры юлга чыгарды.

К у ш ы м т а:
Язмышымда очрамасаң,
Нишләр идем мин?
Чаптар күңелне тотарга
Ярый әле бар син!

Очратканда чибәрләрне,
Назларыннан исердем.
Ишетсәң дә гайбәт сүзләр,
Син булдың, иркәм, түзем.

К у ш ы м т а.

Язмышларга сылтасак та,
Бәхет безнең кулларда.
Догаларың исән-имин
Йөртә мине юлларда.

К у ш ы м т а.