Сабырлыгым тозак итәм

Эчтем сөю касәсеннән
Мәхәббәтнең татлы суын.
Яндым кайчак әчесеннән,
Күрдем хисләр сатылуын.

К у ш ы м т а:
Ятлар керсә күңелемә,
Хыялымны хәзер җыям.
Барлыйм акыл биштәремне,
Тезгенемне тартып куям.

Эреп кайнар кочакларда,
Оныттым бар дөньямны.
Айнып мизгел арасында,
Тойдым кая барганымны.

К у ш ы м т а.

Чибәрләрне күрсәм бүген,
Хисләремә киртә куям.
Яшь чакларым кая соң, дип,
Сабыр гына уйлап куям.

К у ш ы м т а.