Синең белән бергә югалтканмын…

Бәхет гөлен эзләп гомер үтте,
Сукмак эзлим бәхет тавына.
Таулар биек, юлы ураулы шул,
Язмыш йөртте гомер буена.

К у ш ы м т а:
Базарлардан сатып алып булмый
Бәхет гөлен, сөю җимешен.
Синең белән, ахры, югалтканмын
Бәхетемнең ярты өлешен.

Вакытлыча булган сөюләрнең
Гөле була икән гомерсез.
Сине уйлап янган йөрәгемнең
Уты сүнгән, гүя күмерсез.

К у ш ы м т а.

Кичер мине, әгәр кичералсаң,
Сулыш өрче сүнгән җаныма.
Йөрәгемә синең җылы кирәк,
Ялгызымны, зинһар, калдырма!

К у ш ы м т а.