Әй, бу тормыш

Бу тормышны авыр диләр,
Кем күтәреп караган?
Кемдер эшләп байый алмый,
Кемгә төшә һавадан…

К у ш ы м т а:
Һай, бу тормыш, вай тормыш.
Байлык килә дә китә.
Байларга да, ярлыга да
Ике карыш җир җитә.

Бу тормышны матур диләр,
Ямьсезе нинди микән?
Уйнап-көлеп яши белсәң,
Дөньялар матур икән.

К у ш ы м т а.

Бу тормышны кызык диләр,
Кызыгын таба белсәң.
Кызык түгелдер байларга,
Акчасы бетеп бөлсә…

К у ш ы м т а.

Гади яшәгән кешегә
Дөнья матур, дөнья киң.
Гади яшим, дип ялангач
Йөрисе килми ләкин…

К у ш ы м т а.