Кирәк түгел…

Аңлашырга кирәк безгә инде күптән,
Кирәк түгел алдап яшәвең.
Парлы ялгыз булып яшәгәнче,
Бәлки, кирәк ялгыз яшьнәвең.

К у ш ы м т а:
Кирәк түгел «сөям» диюләрең,
Күзләрең бит сөйли башканы.
Кирәк түгел алдап йөрүләрең,
Яратасың син бит башканы.

Гомер үтә ялгыз аккош кебек,
Оябызның сүнде җылысы.
Җаннарыма минем җылы кирәк,
Сөюләрнең көтәм җырлысын!

К у ш ы м т а.

Кошлар да бит, әгәр ялгыз калса,
Ямен тапмый ямьле язларның.
Кирәк түгел миңа ялган сөю,
Кирәк түгел ялган назларың.

К у ш ы м т а.