Язмышлар язылган күкләрдә

Язмышны язабыз, дисәк тә,
Язмышлар язылган тәкъдиргә.
Ходайдан язылган язмыштан
Узмаган әле беркем дә.

К у ш ы м т а:
Язмышны үзгәртәм, дияргә
Ашыкма, дускаем, ашыкма.
Язмышлар языла күкләрдә,
Язылган язмышка карышма.

Ышанып башласаң эшеңне,
Уңышлы булырлар иртәләр.
Рәнҗетми яшәсәң кешене,
Юлыңда тормаслар киртәләр.

К у ш ы м т а.

Язмышка язылган бәхетне
Сакласаң, була тик гомерле.
Язылган язмышка карышмый
Узыйк без бу матур гомерне.

К у ш ы м т а.